поредица ·класически творби, преразказани за деца·
 
автор
пламена тодорова
 
клиент
издателство ·eмас·
В оформлението могат да се проследят два графични пласта – авторски илюстрации към текста и документални копия на миниатюри от съответната култура (древногръцка или средновековна).