Обратната страна на слънцето, стихосбирка
 
автор
пламена тодорова, илия груев
 
клиент
Весела Николова