Списание Идеалист — раздел 1, примерни разтвори
 
автор
Пламена Тодорова, Илия Груев