Списание Идеалист — раздел 3, примерни разтвори
 
автор
Пламена Тодорова, Илия Груев