Списание Идеалист — раздел 4, примерни разтвори
 
автор
Пламена Тодорова, Илия Груев