Календар за Университет по архитектура, строителство и геодезия 2010
 
автор
Илия Груев
 
клиент
Университет по архитектура, строителство и геодезия