Проекти за плакат за МТФ Варненско лято 2009
 
автор
Илия Груев