Плакати за специално поканени спектакли на МТФ Варненско лято, 2009
 
автор
Илия Груев
 
клиент
МТФ Варненско лято