Проект за плакат на МТФ Варненско лято, 2010
 
автор
Илия Груев
 
клиент
МТФ Варненско лято