плакат за международна студентска изложба
 
автор
Илия Груев
 
клиент
Катедра Книга и печатна графика, НХА